YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARI

Yükseköğrenim Burs Programları

Kızılay Ön Lisans Alan Burs Programı | Kızılay Lisans Alan Burs Programı

İnsani Yardım, Afet, Toplum Sağlığı başta olmak üzere Kızılay’ın diğer faaliyet alanları ile uyumlu bölümlerde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.

Kızılay Ön Lisans Burs Programı | Kızılay Lisans Burs Programı

Alan bursları kapsamı dışındaki tüm bölümlerde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.

Başvuru Şartları

 • T.C. vatandaşı ve Türkiye’de öğrenim görüyor olmak,
 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamış ve sabıka kaydı bulunmuyor olmak,
 • Örgün öğretimde eğitim alıyor olmak,
 • Ara sınıflar için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve bir dönemde 3 dersten fazla başarısız dersin olmaması,
 • Hazırlık sınıfı eğitimini tekrar etmiyor olmak,
 • Devlet üniversitesinde öğrenim görüyor veya vakıf (özel) üniversitelerinde %100 burslu eğitim alıyor olmak,
 • Birden fazla kamu kurumundan veya başka bir özel kurumdan burs / kredi almıyor olmak.

Başvuru, Değerlendirme ve Seçim Süreci

 • Adaylar, KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi) üzerinden üyeliklerini oluşturur.
 • Adaylar, online burs başvuru formunu burslar hakkında genel bilgi sayfasında yer alan hususlar doğrultusunda doldurur.
 • KBYS tarafından kişi başı gelir düzeyi, engelli, yetim, gazilik bilgileri doğrultusunda ön değerlendirme gerçekleştirilir.
 • Ön değerlendirme sürecinden başarıyla geçen adaylar, gerekli belgeleri sisteme yüklemesi için SMS ve e-Posta yolu ile bilgilendirilir.
 • Bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen adaylara video mülakata yönelik SMS ve e-Posta ile bildirimde bulunulur.
 • Video mülakata katılım hakkı kazanan adaylar belirlenen süre içerisinde video mülakatını gerçekleştirir ve KBYS’ye yükler.
 • Video mülakatını gerçekleştiren adayların değerlendirmeleri KBYS üzerinden yapılır.
 • Genel değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen kontenjanlara uygun olarak KBYS tarafından burs hakkı kazanan öğrenciler belirlenir.
 • Burs hakkı kazanan öğrencilerin bursluluk taahhütnamesini onaylaması gerekir.
 • Burs hakkı kazanan öğrenciler, hangi burs programı kapsamında hak kazandığı bilgisini profilinden görüntüleyebilir.

Yükseköğrenim burslarına başvuru için tıklayınız.