BURSLU ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kızılay Burs'a hak kazanan öğrenciler;

  • Web sitesinde yer alan tüm açıklama ve uyarıları dikkatle okuyarak başvuruda bulunduğunu, burs çıkması halinde burs devamlılığının bu açıklama ve uyarılar doğrultusunda sağlanacağını,
  • Burs başvurusu ve burs hakkı kazanılması halinde burs devamlılık işlemlerinin tüm aşamalarında doğru ve eksiksiz bilgi ve belge ileteceğini, bu bilgi ve belgelerin güncel olmasını tayin edilen süre içerisinde sağlayacağını,
  • Burs başvuru ve yararlanma şartlarının taşınmadığının veya burs devamlılık koşullarının sağlanmadığının tespiti halinde bursunun sonlandırılabileceğini,
  • Akademik, kariyer ve sosyal gelişime yönelik düzenlenen; etkinlik, eğitim, sosyokültürel ve gönüllü faaliyetlere yönelik gerçekleştirilecek çalışmalara katılım sağlayacağını,
  • Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda siyasi, ideolojik veya dini herhangi bir propaganda gerçekleştirmeyeceğini, herhangi bir kurum adına etkinlikte bulunmayacağını, kişisel sorunlarını hiç kimseye yansıtmayacağını,
  • Kendisine ve etrafındakilere zarar verebilecek ve / veya kendisi ve çevresindekiler açısından bilinmesi, önlem alınması, izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunu olduğu takdirde ilgili kişileri zamanında bilgilendireceğini,
  • Kızılay markasını temsil eden görselleri üzerinde taşırken Türkiye Kızılay Derneğini temsil etme bilinciyle hareket edeceğini, olumsuz algılanabilecek davranış ve söylemlerden uzak duracağını,
  • Kızılay’a ve / veya kurumsal kimliğine maddi ve manevi zarar verecek şekilde davranmayacağını,

yukarıda belirtilen yükümlülüklere bağlı kalacağını, yükümlülükleri okunduğunu, anladığını, kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.