ORTAÖĞRENİM BURSLARI

Ortaöğrenim (Lise) Burs Programları

Kızılay Ortaöğrenim Alan Burs Programı

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.

Kızılay Ortaöğrenim Burs Programı

Alan bursları kapsamı dışındaki tüm lise türlerinde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.

Yararlanma Şartları

 • T.C. vatandaşı ve Türkiye’de öğrenim görüyor olmak,
 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamış ve sabıka kaydı bulunmuyor olmak,
 • Örgün öğretimde eğitim alıyor olmak,
 • Devlet okullarında eğitim görüyor olmak,
 • Hazırlık eğitimi bulunan liselerde 9.sınıfta, hazırlık eğitimi bulunmayan liselerde ise 10, 11 veya 12. sınıflarda öğrenim görüyor olmak,
 • Birden fazla kamu kurumundan veya başka bir özel kurumdan burs almıyor olmak.

Değerlendirme ve Seçim Süreci

 • Ortaöğrenim bursları yalnızca lise eğitim seviyesinde sağlanan burs desteklerini kapsar.
 • Kızılay tarafından belirlenen illerin, kırsal kesimleri ve az gelişmiş bölgelerinde yer alan okullar Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile tespit edilir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı ile belirlenen okullar Kızılay tarafından ziyaret edilerek başvuru şartlarını taşıyan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenciler okul müdürlükleriyle birlikte tespit edilir.
 • Belirlenen öğrenci, veli ve vasilerden gerekli bilgi ve belgelerin belirtilen süre içerisinde KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi)’ye yüklenmesi istenir.
 • Bilgi ve belge kontrol işlemlerinden sonra burs hakkı kazanan öğrenciler için bursluluk taahhütnamesinin öğrenci, veli ve vasileri tarafından KBYS üzerinden onaylanması istenir.
 • Lise öğrencilerine yönelik burs desteklerinin öğrencilerin okula düzenli devam etmeleri şartıyla verileceği yönünde veli / vasiler bilgilendirilir ve bu hususta hassasiyet gösterilmesi istenir. Bu takipler okul müdürlüğü ve Kızılay tarafından sağlanır.
 • Öğrencilerin ekonomik, sağlık, sosyal ve eğitim durumlarına yönelik tüm bilgi ve belgeler, video mülakat / video konferans kayıtları, burs devamlılık işlemleri, verilen eğitimler, sosyokültürel faaliyetler ve bursiyer kazanımlarına yönelik tüm takipler KBYS ile sağlanarak kayıt altına alınır.

Ortaöğrenim burs programları altında burs verilecek öğrenci tespitleri yukarıda belirtilen hususlar ve süreçler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ortaöğrenim burs başvuruları bu web sitesi üzerinden alınmamaktadır.