KIZILAY BURS'UN AMACI VE HEDEFLERİ

Amacımız

Başarı yolunda ilerleyen azimli, ihtiyaç sahibi öğrencilerin; gayretli, duyarlı ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesine imkân sağlamak, eğitim süreçlerini en verimli şekilde geçirmelerine vesile olmak ve eğitimde imkân eşitliğine katkı sunmaktır.

Hedeflerimiz

  • İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşarak eğitime erişim ve devamlılıklarına katkı sağlamak.
  • Öğrencileri, mihmandar eğitim desteği anlayışı ile liseden doktora programlarına kadar desteklemek.
  • Sosyokültürel faaliyetler ve akran etkileşim çalışmaları ile öğrencilerin insani ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak.
  • İnsani yardım, afet, toplum sağlığı ve mesleki alanlara yönelik; kurs, seminer, akademik danışmanlık, hamilik vb. destekleyici eğitim faaliyetleri ile öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak.
  • Öğrencilere staj konusunda rehberlik desteği sağlayarak mesleki gelişimlerine katkı sunmak.
  • Mesleki ve teknik eğitim veren okullara ilgiyi artırmaya yönelik burs desteğini canlı tutmak.
  • İnsani yardım, afet ve toplum sağlığı alanlarında yürütülen çalışmalara gönüllü katılımı sağlayarak, sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine ve bu alanlarda nitelikli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine katkı sunmak.