KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi)

Kızılay Burs Yönetim Sistemi uygulamaya alınıyor…

Kızılay eğitim alanında öğrencilere eğitim materyalleri, kırtasiye seti, tablet-bilgisayar desteği, okul tadilatı, özel eğitim sınıfları tefrişatı, giyim yardımı ile sağlanan desteklerin yanı sıra; mali yardımları kariyer ve sosyokültürel çalışmalar ile birleştirerek Kızılay Burs markası altında toplamaktadır. Bu amaç ile hazırlanan Kızılay Burs Yönetim Sistemi (KBYS) uygulamaya alınmıştır.

Kızılay Burs Yönetim Sistemi ile burs başvuruları web sitesi üzerinden alınacak, değerlendirilecek, ödeme ve takip süreçleri bu projeyle uçtan uca takip edilecektir. Süreçlerin yürütülmesinde iş ve zaman kaybının önüne geçilecek, burs alan öğrencilerin tek bir merkezden takibinin yapılması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra bursiyerlerin kariyer ve sosyokültürel gelişimlerine yönelik eğitim ve etkinlikler bu sistem üzerinden yürütülecek ve takip edilecektir.